Вијести
Прва стручна конференција о савременим приступима и моделима рада с дјецом и младима у Босни и Херцеговини (Изазови и перспективе у области превенције зависности)

ЈЗУ Дом здравља Добој је као дио мреже за развој и професионализацију превенције у БИХ са својим представницима активно учествовао на Првој стручној конференцији о савременим приступима и моделима рада са дјецом и младима у Босни и Херцеговини, са међународним учешћем, која је одржана 26 и 27. 06.2019 године у Сарајеву. Тема конференције је била: „Изазови и перспективе у области превенције зависности“. Конференцију је организовало УГ НАРКО НЕ из Сарајева уз подршку Минстарства сигурности Босне и Херцеговине, Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине и Минстарства цивилних послова Босне и Херцеговине. На Конференцији су узели учешће представници из Словеније, Хрватске, Србије, Црне Горе, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, Аустрије, Њемачке, Шведске и Португала.

Prva stručna konferencija Prva stručna konferencija Prva stručna konferencija Prva stručna konferencija
Активним учешћем представника ЈЗУ Дома здравља Добој кроз модерацију на одређеним превентивним радионицама, интерактивним радом и размјеном искустава с представницима земаља учесница конфернције које се баве превентивним радом, представљањем превентивно-промотивног материјала на сајму организација које се баве превенцијом зависности дат је допринос развоју и професионализацији превнције. На превеннцији зависности у Босни и Херцеговини се не ради систематски, због тога је циљ Конференције био ставити фокус на значај интерсекторског приступа, сензибилисати ширу јавност за проблеме зависничких и ризичних понашања, те допринијети персонализацији и мултидисциплинарном развоју области превенције зависности. Експериментирисање и злоупотреба психоактивних супстанци код младих, опасни су и штетни и могу изазвати озбиљне здравствене, психолошке и социјалне посљедице. Неблаговремено препознавање поремећаја понашања код младих води ка развоју болести зависности, при чему одговорност за то не могу преузети ни породица, ни образовни систем, ни заједница, али ни здравствени систем, сам за себе. Одговор мора бити удружен и синергијски, како бисмо одгојили ментално и физички здраве поједнице, спремне да одоле притисцима и преозму одговорност за себе и своје поступке.Зависност се може превенирати, а млади морају бити равноправни партнери у провођењу превенције.
Младенка Милановић, дипл.психолог


« Претходна
Сљедећа »