Дом здравља | Стратешке намјере

Мисија

Обезбјеђивање и пружање примарне здравствене заштите становништву општине Добој укључујући све законом дефинисане облике здравствених услуга у циљу унапређења и одржавања доброг здравља, спречавања болести, лијечења и рехабилитације, уз поштовање принципа једнакости и доступности.

Визија

Дом здравља Добој ће бити водећа здравствена установа примарног нивоа на регији Добој која ће са својим стручним, мотивисаним особљем и у сарадњи са локалном заједницом бити посвећена постизању доброг психофизичког здравља цјелокупног становништва припадајућег подручја, а које се остварује уз примјену савремених медицинских достигнућа, стално образовање и унапређење квалитета.

Кључне вриједности

Дугогодишња традиција добро организоване установе, стручно особље које прихвата нове савремене приступе у раду, добри инфраструктурни и дијагностички капацитети, развој квалитета и сигурности услуга, сегменти са јединственим ресурсима, поштовање принципа једнакости у пружању здравствених услуга.