• Контакт образац
  • Телефонски бројеви

 

Сви ваши коментари/приједлози/похвале/жалбе о било којем дијелу рада Дома здравља или о услугама које пружамо су нам добродошли.
Ваши коментари нам омогућују да боље разумијемо потребе, очекивања, искуства и захтјеве наших пацијената и корисника и због тога су нам драгоцијени у напорима да без престанак унапређујемо наш рад и квалитет услуга које пружамо


ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈЕВИ ДОМА ЗДРАВЉА

JЗУ Дом здравља Добој Немањина 18; 74 000 Добој
ЈИБ:
4400017940000
ПИБ:
400017940000
Централа
053 490 300
Секретарица
053 490 303
Факс
053 490 301
Факс - Породична медицина
053 490 322
Хитна мед. помоћ
124
Центар за заштиту менталног здравља
053 490 327
Центар за физикалну рехабилитацију
053 490 325
Рецепција ПМ -
(тим 1)
053 490 330
Рецепција ПМ -
(тим 2)
053 490 313
Рецепција ПМ -
(тим 27)
053 490 314
Рецепција ПМ -
(тимови 3 и 6)
053 490 315
Рецепција ПМ -
(тим 26)
053 490 317
Рецепција ПМ -
(тим 5)
053 490 318
Рецепција ПМ -
(тим 10)
053 490 319
Рецепција ПМ -
(тим 30)
053 490 320
Рецепција ПМ -
(тим 24)
053 490 319
Рецепција ПМ -
(тимови 31 и 32)
053 490 348
Лабораторија
053 490 323
КСЗ педијатрија
053 490 311
КСЗ гинекологија
053 490 309
Стоматологија
053 490 324
ХЕС
053 490 326


ТЕРЕНСКЕ АМБУЛАНТЕ ПM

Амбуланта Грабовица
053 490 341
Амбуланта
Которско
053 490 332
Амбуланта Подновље
053 490 331
Амбуланта Костајница
053 490 344
Амбуланта
Грапска
053 490 343
Амбуланта
С. Ријека
053 490 347
Амбуланта
Осјечани
053 490 342
Амбуланта
Бољанић
053 490 337
Амбуланта Мајевац
053 490 333
Амбуланта
Шеварлије
053 490 338
Амбуланта
С. Поље
053 490 339
Амбуланта
Пакленица
053 490 340
Амбуланта
Палежница
053 490 329


МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ ТИМОВА ПM

Молимо вас, да наведене бројеве телефона користите у радно вријеме тимова.
Тим
1
066 717 131
Тим
2
066 717 132
Тим
3
066 717 133
Тим
5
066 717 135
Тим
6
066 717 136
Тим
8
066 717 138
Тим
10
066 717 140
Тим
20
066 717 144
Тим
24
066 717 141
Тим
25
066 717 142
Тим
26
066 717 143
Тим
27
066 717 551
Тим
30
066 717 146
Тим
31
066 717 147
Тим
32
066 900 087