Дом здравља | Кроз историју

Почеци организованог пружања примарне здравствене заштите на подручју Општине Добој везани су за тридесете године прошлог вијека у оквиру Завода за здравствену заштиту за подручје Среза Добој. Даљи развој везан је за педесете године кроз организовање диспанзера, а затим и првог дома здравља 1953. године. Истих година имамо почетак изградње првих амбуланти у сеоском подручју.
Амбуланта у Осјечанима изграђена 1952. године од стране УНИЦЕФ-а, затим у Станарима 1958. године. Први објекат садашњег дома здравља изграђен је 1964. године под називом "Дом народног здравља", а други постојећи централни објекат 1976 године.
У периоду од 1964. до 1992. године уз развој свих служби у дому здавља уз тадашњу организацију, текао је развој и изградња мреже амбуланти на сеоском подручју. Дом здравља 1992. године је имао два велика објекта у граду и 17 амбуланти на терену. Организационо је имао све тада планиране службе, а највећа служба је била Служба опште медицине са одсјеком за лијечење и патронажу.
У периоду од 1967. до 1984. Дом здравља функционише у оквиру здружене здравствене организације "Регионални медицински центар 23 август" Добој, у оквиру кога су били још Регионална болница Добој, Регионални завод за здравствену заштиту и Апотека Добој.
У периоду од 1992. до 1995. године установа је функционисала прилагођено ратним условима и из тог периода изашла са значајним оштећењима објеката и медицинске опреме, као и одливом кадра, посебно високостручног.
Санација штете започета је већ крајем 1995. сарадњом са првим међународним организацијама тако да је враћање већине служби у функцију урађено током 1997. године.
Установа се врло рано опредијелила за укључивање у реформу, већ од 1997. године у оквиру које је реализовано низ пројеката везаних за ментално здравље, породичну медицину, стручно усавршавање кадрова, реконструкцију и опремање.
Најзначајнији резултати су формирање Центра за ментално здравље 1999. године, Службе породичне медицине, низ завршених стручних усавршавања запослених из различитих области, статус образовне установе.