Вијести
Превенција болести зависности


ЈЗУ Дом здравља Добој и Центар за заштиту менталног здравља у склопу предстојећег Међународног дана борбе против дроге који се обиљежава 26.06.2019. године провели су превентивне активности кроз јавну едукацију. Одржана телевизијска емисија на тему: „Превенција и лијечење болести зависности од дрога.“
Дијељењем превентивог материјала на мјестима гдје се највише окупљају млади кроз информисање настоји се утицати на подизање свијести о штетности дрога.

Примарна превенција заузима примарно мјесто у борби против наркоманије и других облика зависности. Под примарном превенцијом се подразумјева низ интервенција прије него што се појави здравствени проблем.
Болести зависности (алкохолизам, наркоманија, пушење, као и модерне зависности) су проблем који је присутан без обзира на пол, узраст, социјални статус и друга слична обиљежја. Данас је то проблем који погађа све млађу популацију. Из тог разлога превентивне активности треба да обухвате дјецу већ у најнижим разредима основне школе. Ако посматрамо узроке поремећаја онда активности превенције треба да буду усмјерене на породицу, школу и цјелокупно друштво. Ово је проблем у који треба да буду укључени сви сегменти друштва: родитељи, ученици, школа, законодавство, полиција, здравство, медији итд. Примарна превенциија обухвата активности које се проводе како би се спријечила појава услова који за резултат имају болести, ризична понашања или социјалне проблеме. Можемо рећи да примарна превенција има циљ да се спријечи настајање зависности. То је систематичан, континуран процес чији се ефекти виде након неколико година. У превенцију се треба улагати јер је лијечење зависности од дрога, дуготрајно, са неизвјесним исходима.

Као што сам назив каже Центри за заштиту менталног здравља се баве менталним здрављем становништва, а не само болошћу. Циљ превентивног рада нам је управо побољшати јавно и ментално здравље становништва предузимањем низа превентивних активности.
Побољшање здравља може се постићи само превентивним радом, мјерама које предузимају надлежни или јавни органи, те утицајем на понашање и ставове јавности. Превентивно – промотивне активности се планирају у складу са потребама сатановништва.
Примарна превенција у школама, peer едукација, рад са дјецом са посебним потребама итд.
Младенка Милановић, дипл. психолог

« Претходна
Сљедећа »