Вијести
Хиспа симпозијум са међународним учешћем: Синергија науке, природе и стила живота

Симпозијум одржан 29.03.2019. хотел Hyatt Regncy Београд, поново је окупио, еминентне стручњаке из свих области медицине са основном темом: програм очувања здравља.
Кроз низ сесија, симпозијум је указао на значај нефармаколошких, као и фармаколошких концепата превенције и лијечења, континуираном индивидуалном бригом.
Једна од сесија симпозијума је и:“Мјерење и регулисање крвног притиска, једначина са двије непознате“др Роланд Асмар, Француска.
У свом предавању др Асмар је изнио своја запажања, као и резултате многобројних истраживања,о начину мјерења крвног притиска.
Навео је да се у задњих 100 година, на том пољу у пракси није ништа промијенило, у већини земаља.

Hispa simpozijum sa međunarodnim učešćem: Sinergija nauke, prirode i stila života Dom zdravlja Doboj Hispa simpozijum sa međunarodnim učešćem: Sinergija nauke, prirode i stila života Dom zdravlja Doboj
Hispa simpozijum sa međunarodnim učešćem: Sinergija nauke, prirode i stila života Dom zdravlja Doboj    

Мјерење крвног притиска у Француској, наводи, да се ради на сљедећи начин:

 • Апартура која се користи:
  Пацијенти користе дигиталне мјераче крвног притиска, а доктори користе професионалне дигиталне мјераче, првенствено због могућности регистровања поремећаја ритма рада срца.
  Мјераче крвног притиска са живом дали су на располагање оружаним снагама.
 • Мјесто постављања манжетне за мјерења:
  Мјерење крвног притиска, иако је најмјеродавније да се мјери изнад аорте и даље се крвни притисак мјери на брахијалној регији.
 • Ко и гдје врши мјерење:
  Препорука је да мјерење крвног притиска врши пацијент, у присуству доктора, у ординацији.
 • Резултат мјерења:
  Као резултат мјерења узима се просјек поновљена два мјерења другог и трећег, у размаку од 1 мин.
  На питање, да ли је период између два мјерења од 1 мин. кратак, и да бисмо радије да је 5 мин, професор је одговорио: “Да 5 мин. је одличан, размак између два мјерења, али доктор у ординацији нема тих 5 мин времена“.

С обзиром да је наша установа најчешће, међу првима, на нашем простору, прихватала новине у раду, и најмање показивала отпор према промјенама, надам се да ће исто тако прихватити, за почетак бар дио ових препорука.
др Ружица Никић,
спец. породичне медицине

« Претходна
Сљедећа »