Вијести
Дислалија (F80.0) - специфичан поремећај изговора гласова или тепањеКако се препознаје?
Дијете омитује (изоставља неки глас)- нпр. умјесто "камион" каже "мион"- толерише се до навршене 3. године, супституише (замjењује неразвијен глас неким другим гласом)- нпр. дијете каже "цокојада" уместо "чоколада" или дисторзује (неправилно изговара глас)-нпр. "грлено (котрљајуће) Р", тзв. "шушкање" (неадекватан изговор гласова С, З, Ц) итд.- толерише се до навршене 5. године.

Како се третира?
Третира се кроз индивидуалне или групне аудиолингвистичке-логопедске третмане. Уз примјену Бехрингер логопедског сета, логопед помаже дјетету да на аудитивном плану адекватно перципира одређени глас, да га постави (путем позиционирања усана, језика, зуба) уз помоћ логопедских сонди, а затим и увјежбава.
Трајање третмана
На трајање и резултате логопедског третмана утичу мотивација и карактерне црте дјетета, редовност долазака на логопедски третман, добра сарадња с терапеутом, али и родитељима те помоћ родитеља код куће приликом понављања наученог, стечене радне навике и добро здравље.
Општи просјеци за исправљање појединих гласова и скупина гласова су сљедећи:

  • с, з, ц, – 22 логопедске сеансе
  • ш, ж, ч, ћ, џ, ђ – 26 логопедских сеанси
  • л – 12 логопедских сеанси
  • р – 35 логопедских сеанси
  • к, г – 8 логопедских сеанси.

На овај просјек трајања терапије исправљања појединих гласова или скупине гласова, потребно је додати још око 5 додатних сеанси обзиром на то да је свако дијете различитa, непоновљива индивидуа, којој приступамо индивидуално у складу с њеним особинама.

Јако је важно нагласити, да игнорисање постојећег проблема, у овом случају потешкоћа у изговору гласова и неправовремено укључивање у логопедски третман, касније може негативно утицати на способност усвајања и савладавања вјештина читања и писања истог дјетета. Започети третмана што прије неопходно је због превенције секундарних посљедица (избјегавање говора, социјална анксиозност, јављање стида, повлачење, задиркивање од стране вршњака, други емоционални проблеми). Мира Цвијановић, магистар логопедије

« Претходна
Сљедећа »