Вијести
Санитарни преглед


Дефиниција?

 • Санитарни преглед је једна од посебних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести.

Садржај услуге?

 • Клинички преглед специјалисте епидемиолога
 • Микробиолошки преглед, брис носа на Staphylococcus aureus,
 • Микробиолошки преглед, брис ждријела на Staphylococcus aureus
 • Бактериолошки преглед столице на салмонеле и шигеле
 • Здравствено информисање о кретању заразних болести, о карактеристикама појединих заразних болести, мјерама заштите и тренутној епидемиолошкој ситуацији

Ко подлијеже санитарном прегледу?
Лица која раде:

 1. У производњи, преради и промету храном,
 2. На одржавању система за снабдијевање становништва водом за пиће,
 3. У производњи козметичких средстава,
 4. На пословима рада са дјецом предшколског узраста у области образовања и васпитања,
 5. У играоницама,
 6. На пружању услуга његе и уљепшавања лица и тијела,
 7. На пословима производње, паковања и издавања лијекова и медицинских средстава,
 8. Здравствени радници
 9. Лица која обављају практичну наставу од 1. до 6. овог списка.

Када се обавља санитарни преглед?

 • Лица која подлијежу санитарном прегледу приликом запослења и потом сваких шест мјесеци, а ако постоје епидемиолошке индикације, и чешће.

Законска подлога?

 • У Закону о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС 90/17), под посебним мјерама за спречавање и сузбијање заразних болести спада и санитарни надзор, а резултати санитарног прегледа се уписују у санитарну књижицу.
 • Послодавац је дужан на захтјев санитарне инспекције дати на увид санитарне књижице запосленика.

Гдје се може обавити санитарни преглед?

 • Санитарни преглед се може обавити у ЈЗУ Дом здравља Добој, у Хигијенско епидемиолошкој служби.